Alles wat je als importeur moet weten over CE-Markering

De weg naar conformiteit: Het belang van CE-Markering.

Stel je voor: je staat op het punt een product op de Europese markt te brengen. Je weet dat dit een mooie kans op verkoop is, maar ook dat de Europese Unie strenge regels heeft om consumenten te beschermen. Hier komt de CE-markering om de hoek kijken. Deze markering is niet zomaar een label; het is een paspoort voor jouw producten om vrij door de hele EU te reizen. In dit artikel duiken we diep in de wereld van CE-markering. We leggen uit wat het is, waarom het zo belangrijk is en wat jij als importeur moet weten om aan de slag te gaan.

  • CE-markering is essentieel voor toegang tot de EU-mark
  • Importeurs moeten verifiëren of de producten aan de CE-eisen voldoen en zorgen voor de juiste documentatie.
  • Niet elk product vereist een CE-markering.
  • Het CE-certificeringsproces omvat het vaststellen van toepasselijke richtlijnen, het uitvoeren van tests en het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring.Wat is CE-markering?

De CE-markering, kort voor Conformité Européenne, is jouw sleutel tot de Europese markt. Het is een teken dat jouw product voldoet aan alle EU-regelgeving die op het product van toepassing is. Dit gaat van speelgoed tot medische apparaten; als het de CE-markering draagt, betekent dit dat het veilig is voor de Europese burger. Maar het is meer dan een veiligheidsteken. Het symboliseert ook dat jouw product de kwaliteitscontroles heeft doorstaan en voldoet aan de Europese standaarden voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Kortom, het is jouw belofte aan de consument dat wat je verkoopt, betrouwbaar is.

De verantwoordelijkheden van importeurs onder CE-markering

Als importeur draag je een grote verantwoordelijkheid. Je moet ervoor zorgen dat de producten die je de EU binnenbrengt, voldoen aan de strenge eisen van de CE-markering. Dit betekent dat je moet verifiëren of de fabrikant buiten de EU de nodige tests en procedures heeft gevolgd. Daarnaast ben jij degene die ervoor zorgt dat alle documentatie, zoals de EU-conformiteitsverklaring, compleet en correct is. Het is een serieuze zaak; niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot boetes en zelfs tot een verbod op jouw product in de EU.

EU Safety Gate

Neem eens een kijkje op de website "EU Safety Gate" van de Europese Commissie om te zien welke producten er (dagelijks) moeten worden teruggeroepen, omdat ze niet conform de geldende wetgeving zijn.

Voor welke producten geldt een CE-markering?

Niet elk product heeft een CE-markering nodig om verkocht te worden in de EU, maar een aanzienlijk aantal wel. Dit varieert van elektrische apparatuur tot bouwproducten en speelgoed. De markering geeft aan dat deze producten voldoen aan de EU-richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Maar er zijn uitzonderingen. Kennis van welke producten onder deze regelgeving vallen, is cruciaal voor elke importeur, want het plaatsen van een CE-markering op een product waar het niet op geplaatst mag worden, is ook niet toegestaan!

Dit omvat huishoudelijke apparaten, computers, en verlichting. Voor deze producten moet worden aangetoond dat ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, elektromagnetische compatibiliteit hebben en geen schadelijke stoffen bevatten (RoHS-richtlijn).

Wat te doen: Fabrikanten moeten elektromagnetische compatibiliteitstests en veiligheidstests uitvoeren. Daarnaast moeten ze een technisch dossier samenstellen dat bewijs van conformiteit bevat en een EU-conformiteitsverklaring opstellen. Een Aangemelde Instantie voert een onafhankelijke beoordeling uit van het product om te verzekeren dat het voldoet aan de noodzakelijke regelgeving en normen voor veiligheid en prestaties. De aangemelde instantie beoordeelt het technische dossier van het product, de kwaliteitssystemen van de fabrikant, en voert indien nodig inspecties uit.

Speelgoed moet veilig zijn voor kinderen en voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Dit betekent dat het vrij moet zijn van giftige stoffen, verstikkingsgevaar moet vermijden en instructies en waarschuwingen duidelijk moeten zijn.

Wat te doen: Het uitvoeren van tests om te controleren op chemische, fysieke en mechanische veiligheid. Fabrikanten moeten ook zorgen voor duidelijke gebruiksaanwijzingen en veiligheidswaarschuwingen op de verpakking.

Van eenvoudige pleisters tot geavanceerde medische apparatuur, medische hulpmiddelen moeten bewijzen dat ze veilig en effectief zijn voor gebruik.

Wat te doen: Afhankelijk van de klasse van het medische hulpmiddel (I, IIa, IIb, of III), kunnen de vereisten variëren van zelfcertificering (voor sommige medisch hulpmiddel klasse 1) tot het ondergaan van een beoordeling door een aangemelde instantie. Dit omvat klinische beoordelingen, risicobeheer, en het opstellen van een technisch dossier.

Bouwproducten, zoals ramen, deuren, en isolatiematerialen, moeten aantonen dat ze voldoen aan de prestatie-eisen in termen van sterkte, duurzaamheid en brandveiligheid.

Wat te doen: Fabrikanten moeten prestatietests uitvoeren volgens de geharmoniseerde Europese normen en een prestatieverklaring opstellen, waarin de technische prestaties van het product worden vermeld. Voor bepaalde bouwproducten, afhankelijk van het risiconiveau, kan het nodig zijn dat een aangemelde instantie betrokken wordt. Dit is vooral het geval bij producten die van invloed zijn op de structurele integriteit van een gebouw, zoals brandveiligheidsproducten. De aangemelde instantie voert tests uit, beoordeelt de prestatie van het product en verifieert de productiecontrolesystemen van de fabrikant.

Dit omvat producten zoals helmen, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen. PBM's moeten de drager beschermen tegen risico's voor de gezondheid en veiligheid op het werk.

Wat te doen: Het uitvoeren van tests om te bevestigen dat de PBM voldoet aan de EU-veiligheidsnormen. Dit omvat de beoordeling van de gebruikte materialen, het ontwerp en de productieprocessen. Een EU-conformiteitsverklaring is ook vereist. Voor PBM's die onder categorie II en III vallen, zoals volledige lichaamsbescherming of bescherming tegen ernstige risico's, is certificering door een aangemelde instantie vereist. Deze instantie beoordeelt de ontwerpdossiers en kan steekproefsgewijze productietests uitvoeren om de consistentie en veiligheid van de producten te garanderen.

Machines, van elektrisch gereedschap tot industriële productielijnen en grote huishoudelijke apparaten, moeten veilig zijn voor de gebruiker en omstanders.

Wat te doen: Het uitvoeren van risicobeoordelingen om alle potentiële gevaren te identificeren en aan te pakken. Het ontwerpen van machines met de nodige veiligheidsvoorzieningen en -instructies. Ook is het noodzakelijk om een technisch dossier bij te houden dat de conformiteit van het product aantoont. 

Hoewel veel machines kunnen worden zelfgecertificeerd, zijn er situaties, met name voor machines met een hoger risico, waarbij de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist is. Dit geldt vooral wanneer de machine onder de bijzondere procedures valt, zoals beschreven in de Machinerichtlijn. De aangemelde instantie kan hierbij helpen bij het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedures, waaronder het beoordelen van de technische ontwerpdossiers en het uitvoeren van de nodige inspecties en tests.


Het proces van CE-certificering

Het verkrijgen van een CE-markering is een proces dat nauwkeurigheid en aandacht voor detail vereist. Het begint bij het vaststellen welke specifieke richtlijnen van toepassing zijn op jouw product. Vervolgens moet je aantonen dat jouw product aan deze eisen voldoet, wat vaak inhoudt dat er tests door een onafhankelijke instantie moeten worden uitgevoerd. Zodra dit is volbracht, moet je een EU-conformiteitsverklaring opstellen die verklaart dat jouw product voldoet aan alle relevante EU-wetgeving. Dit document moet samen met het product bewaard worden en samen met het productdossier op verzoek kunnen worden getoond aan de autoriteiten.

CE-markering vs. China Export

Hoewel ons focuspunt CE-markering is, is het vermeldenswaard dat er verwarring kan ontstaan met het China Export teken. Een subtiele verwijzing hiernaar is belangrijk, omdat we in een eerder artikel de verschillen tussen deze twee hebben besproken. Echter, voor dit artikel houden we de focus op de Europese markering die aangeeft dat producten voldoen aan de EU-standaarden, en laten we de discussie over China Export voor wat het is.

Lees meer:


CE-markering vs China Export: Dit is het verschil

In dit artikel leggen we de verschillen uit tussen CE-markering en China Export.

Lees meer

Veelgestelde vragen over CE-markering

Er leven veel vragen rondom CE-markering. Hoeveel kost het om een product te laten certificeren? Hoe lang duurt het proces? En wat gebeurt er als mijn product niet aan de eisen voldoet? Het zijn allemaal legitieme vragen die belangrijk zijn voor elke importeur. De kosten en tijd kunnen variëren afhankelijk van het product en de complexiteit van de tests. Niet voldoen aan de CE-markeringseisen kan resulteren in het terugtrekken van jouw product van de EU-markt, dus het is van cruciaal belang om dit proces serieus te nemen.

Conclusie

CE-markering is meer dan een `teken op een product. Het is een indicatie van kwaliteit en veiligheid die de deur opent naar de Europese markt. Voor importeurs is het essentieel om de verantwoordelijkheden die bij deze markering komen kijken, te begrijpen en na te leven. Door je te verdiepen in de regelgeving en zorgvuldig te werk te gaan, zorg je ervoor dat jouw producten zonder problemen kunnen worden verhandeld binnen de EU.

Wil je een CE-markering aanvragen?

Neem dan contact op met Westwood Sourcing. Wij bieden deskundige ondersteuning en advies over CE-markering en helpen je graag. 

Deel deze post
Archiveren
Duurzame productontwikkeling: De synergie tussen innovatie en sourcing
De kunst van verantwoord creëren: Hoe een sourcing agent waarde toevoegt aan je bedrijf