Een gids voor valbeveiliging importeren uit China, India en andere landen in Azië

Waar je op moet letten en aan moet voldoen wanneer je valbeveiliging gaat importeren uit Azië

Valbeveiliging is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in veel industrieën, vooral in de bouw en industrie waar werken op hoogte een dagelijkse realiteit is. Valbeveiliging importeren uit China, India en andere landen vereist zorgvuldige overweging en een grondige kennis van zowel de productstandaarden als de importwetgeving. Hieronder vind je een uitgebreide gids voor importeurs om ervoor te zorgen dat de geïmporteerde valbeveiliging niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet, maar ook de veiligheid van de gebruikers garandeert. Eén productfout kan direct to de dood van de gebruiker zorgen, dus kwaliteit en betrouwbaarheid zijn belangrijker dan prijs!

Begrijp de productstandaarden

Valbeveiliging moet voldoen aan strikte veiligheidsnormen. In de Europese Unie moet valbeveiliging bijvoorbeeld voldoen aan de norm EN 361:2002 voor harnassen en EN 355:2002 voor schokdempers. Importeurs moeten vertrouwd raken met deze normen en zorgen dat hun producten hieraan voldoen. Deze normen garanderen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de PBM en zijn niet alleen wettelijke eisen maar ook indicatoren van kwaliteit voor je klanten.

Controleer de leverancier

Een betrouwbare leverancier vinden is cruciaal. Voer due diligence uit op potentiële leveranciers om te bevestigen dat ze voldoen aan de internationale productiestandaarden en -normen voor valbeveiliging. Certificaten zoals ISO en CE-markeringen zijn hier goede indicatoren van. Vergeet niet om referenties en recensies te controleren, en indien mogelijk, bezoek de fabriek om de productieprocessen te beoordelen.

Ken de wetgeving en verplichtingen

De import van PBM, waaronder valbeveiliging, wordt geregeld door lokale en internationale wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de importeur om ervoor te zorgen dat alle geïmporteerde apparatuur voldoet aan de relevante wetgeving, zoals de Europese Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EU) 2016/425, die eisen stelt aan het ontwerp en de fabricage van PBM's om ervoor te zorgen dat ze het hoogste niveau van bescherming bieden.

Daarnaast moet valbeveiliging jaarlijks worden gekeurd door een gecertificeerde keuringsinstantie. Deze instantie moet dus getraind en gecertificeerd zijn om je valbeveiliging to mogen keuren.

Kwaliteitscontrole van valbeveiliging

Kwaliteitscontrole speelt een zeer belangrijke rol bij het importeren van valbeveiliging. Het gaat hier niet alleen om de naleving van strikte veiligheidsnormen, maar ook om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de producten. Importeurs dienen te verzekeren dat de valbeveiliging voldoet aan zowel de Europese veiligheidsnormen, zoals EN 361 voor harnassen en EN 355 voor schokdempers, als aan eventuele aanvullende nationale eisen. Een systematische aanpak van kwaliteitscontrole, inclusief steekproefsgewijze inspecties en regelmatige fabrieksaudits, is essentieel om de consistentie van productkwaliteit te waarborgen. Bovendien is het van belang dat de documentatie en certificering transparant zijn en dat er traceerbaarheid van de producten is om de veiligheid van de eindgebruiker te kunnen garanderen. Dit proces vereist vaak de inzet van een gespecialiseerde sourcing agent, die ter plaatse de productieprocessen kan beoordelen en ervoor kan zorgen dat aan alle duurzaam importeren vereisten wordt voldaan.

Lees meer:


Wat betekent EU-verordening 2016/425 voor importeurs van PBM?

Deze verordening zorgt voor een standaardisatie van de veiligheidsnormen voor PBM-producten binnen de Europese Unie. Maar wat houdt deze regelgeving precies in, en hoe doorloop je als importeur de conformiteitsbeoordeling?

Lees meer

Labeling en documentatie

Alle PBM, inclusief valbeveiliging, moeten correct worden gelabeld met informatie over de fabrikant, de productiedatum, het type, de maat, en de toepasselijke normen. Daarnaast moet de importeur zorgen voor een EU-conformiteitsverklaring en de gebruiksaanwijzing in de juiste taal leveren.

Testen en certificering

Vóór import moeten de producten worden getest door een erkend en onafhankelijk laboratorium om na te gaan of ze aan de relevante normen voldoen. Na deze tests moeten de producten worden gecertificeerd door een erkende instantie. Deze certificatie is een belangrijk bewijs dat de producten veilig zijn voor gebruik.

Houd rekening met duurzaamheid

Duurzaam importeren wordt steeds belangrijker, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de reputatie van je bedrijf. Overweeg om valbeveiligingsproducten te importeren die gemaakt zijn van duurzame materialen en die een langere levensduur hebben, wat niet alleen de milieu-impact vermindert, maar ook de kosten op lange termijn kan verlagen.

Train de eindgebruiker

Zorg ervoor dat je personeel getraind is in het herkennen van kwalitatieve valbeveiliging en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving. Dit is niet alleen belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de geïmporteerde producten, maar ook voor het verstrekken van accurate informatie aan klanten.

Conclusie

Wet- en regelgeving, evenals productstandaarden, kunnen veranderen. Houd deze wijzigingen bij om compliance te garanderen en risico's te vermijden.

Het importeren van valbeveiliging vereist een doordachte aanpak en een commitment aan kwaliteit en veiligheid. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen importeurs niet alleen hun juridische risico's beheersen, maar ook bijdragen aan een veiligere werkomgeving voor alle gebruikers van de PBM.

Geconfronteerd met uitdagingen in je supply chain?

Neem contact op met Westwood voor deskundig advies en ondersteuning bij het navigeren door complexe logistieke uitdagingen.


Deel deze post
Archiveren
De nieuwe EN ISO 20345:2022 norm voor veiligheidsschoenen
De nieuwe norm voor veiligheidsschoenen uitgelegd.