De transitie naar het vernieuwde energielabel

Inzichten in de nieuwe energielabelstandaarden

De recente verandering in het energielabel voor lampen, ingegaan op 1 september 2021, heeft geleid tot veel vragen en onduidelijkheden. Deze update is bedoeld voor zowel consumenten als importeurs, aangezien het nieuwe systeem de manier waarop de energie-efficiëntie van verlichting wordt beoordeeld, aanzienlijk wijzigt. In deze blog leggen we uit hoe het nieuwe energielabel berekend wordt, helpen we je te identificeren of je met het oude of nieuwe label te maken hebt, en verduidelijken we wat deze veranderingen betekenen voor de energiezuinigheid van uw lampen.

Het oude energielabel: Een terugblik 

Tot 31 augustus 2021 werd het oude energielabel, variërend van A++ (het meest energiezuinig) tot E (het minst energiezuinig), gebruikt voor lichtbronnen die boven de 30 lumen uitkwamen. Dit label is nog steeds te vinden op producten die voor deze datum zijn geproduceerd en is tot 1 maart 2023 zichtbaar. Het is belangrijk om te weten dat tijdens deze overgangsperiode, zowel de oude als de nieuwe energielabels op producten en websites konden worden weergegeven, wat soms voor verwarring kon zorgen bij de consument. Echter, na 1 maart 2023 is alleen het nieuwe energielabel weergegeven.

Invoering van het nieuwe energielabel 

Het nieuwe energielabel, dat van kracht werd op 1 september 2021, is een belangrijke verschuiving in de manier waarop de energie-efficiëntie van lampen wordt beoordeeld en weergegeven. Dit label is van toepassing op alle lichtbronnen met een lichtstroom tussen 60 en 82.000 lumen. Het loopt van A (het meest energiezuinig) tot G (het minst energiezuinig), waarbij de energieklasse wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal lumen en het aantal Watt. Deze nieuwe indeling is ontworpen om fabrikanten te stimuleren om hun verlichtingsproducten verder te verbeteren en nog zuiniger te maken. Het nieuwe label biedt consumenten een duidelijker en nauwkeuriger beeld van de energieprestaties van verlichtingsproducten.

 

Het oude label (links) en het nieuwe label (rechts) van een koelkast.

De invloed op energiezuinigheid 

De introductie van het nieuwe energielabel verandert niets aan de werkelijke energiezuinigheid van de lampen. Het biedt echter een verfijndere manier om deze efficiëntie te meten en te presenteren. Interessant is dat veel lampen die voorheen als zeer efficiënt werden beschouwd (categorieën A+ en A++) nu in de lagere categorieën D tot G vallen. Dit betekent echter niet dat deze lampen minder zuinig zijn geworden; het weerspiegelt simpelweg een strengere en meer gedetailleerde beoordelingsschaal. De herclassificatie zorgt voor meer ruimte voor toekomstige verbeteringen en benadrukt de voortdurende inzet van de industrie voor energiebesparing.

Is het verplicht om een energielabel op je productverpakking te zetten?

Ja, het is binnen de Europese Unie verplicht om een energielabel op bepaalde producten te zetten. De verplichting om een energielabel te gebruiken geldt voor producten waarvoor energie-efficiëntie van belang is, zoals huishoudelijke apparaten, elektronische apparaten en verlichtingsproducten. Dit energielabel helpt consumenten om de energie-efficiëntie van een product te beoordelen en te vergelijken met andere producten.


Lees meer:


brown and black pendant lamp

EMC en verlichting: Een cruciale factor in de verlichtingsindustrie

In deze blog verkennen we het belang van EMC wetgeving in de verlichtingsindustrie en de uitdagingen die het met zich meebrengt.

Lees meer

Hoe bepaal je de energie-efficiëntie?

 • Normen en richtlijnen: 
  Elk type product heeft specifieke EU-richtlijnen en normen die bepalen hoe de energie-efficiëntie moet worden gemeten. Deze richtlijnen geven gedetailleerde instructies over de testprocedures.
 • Laboratoriumtests: 
  Energie-efficiëntie wordt meestal getest in gespecialiseerde laboratoria die de nodige apparatuur en expertise hebben om de tests volgens de vastgestelde normen uit te voeren. Deze tests meten verschillende aspecten van het product, zoals het energieverbruik, de prestaties en andere relevante kenmerken.

 • Certificering en compliance: 
  Na het testen ontvangt het product een energielabel dat zijn prestatieniveau aangeeft. Producenten moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de wettelijke vereisten voor energielabels voordat ze op de markt worden gebracht.

 • Controles en handhaving:
  Regelgevende instanties in verschillende landen voeren controles uit om te zorgen voor naleving van de energielabeleisen. Niet-naleving kan leiden tot sancties, waaronder boetes of het verbod op verkoop van het product in de betreffende markt.


Voor importeurs is het belangrijk om te verifiëren dat de producten die zij importeren voldoen aan de relevante energielabeleisen van de markt waarin ze verkocht zullen worden. In veel gevallen betekent dit dat ze moeten samenwerken met fabrikanten om ervoor te zorgen dat de juiste testprocedures worden gevolgd en dat de producten over de juiste certificering beschikken.

Conclusie

De overstap naar het nieuwe energielabel voor lampen markeert een belangrijke stap in de richting van nauwkeurigere en meer betekenisvolle informatie over de energieprestaties van verlichtingsproducten. Voor importeurs is het essentieel om deze veranderingen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de producten die zij importeren en verkopen voldoen aan de nieuwe normen. Dit is niet alleen een kwestie van naleving, maar ook een kans om te laten zien dat zij de waarde van duurzaamheid en energie-efficiëntie begrijpen en promoten.

Heb je vragen over het nieuwe energielabel en de impact ervan op verlichtingsproducten?

Neem contact op met Westwood Sourcing voor deskundig advies en ondersteuning bij jouw importactiviteiten.

Deel deze post
Archiveren
Uitleg over IP-classificatie voor elektronische apparaten
Alles wat je moet weten over water- en stofdichtheid in elektronica