Wat is een conformiteitsverklaring?

Alles wat je moet weten over conformiteitsverklaringen

Bij het navigeren door de complexe wereld van productimport in de Europese Unie, speelt de conformiteitsverklaring een sleutelrol. Deze verklaring is niet alleen een bewijs van kwaliteit en veiligheid, maar ook een wettelijke noodzaak. Als je goederen naar de EU importeert, is het essentieel dat je begrijpt hoe een conformiteitsverklaring werkt, hoe je deze kunt verkrijgen en in welke talen deze beschikbaar moet zijn. Deze blog neemt je mee door de kernpunten van een conformiteitsverklaring, specifiek gericht op de EU-markt.

Wat is een conformiteitsverklaring?

Een conformiteitsverklaring is een document dat aantoont dat jouw product voldoet aan alle relevante EU-regelgevingen. Het is jouw verantwoordelijkheid als fabrikant of importeur om ervoor te zorgen dat jouw producten deze richtlijnen naleven voordat ze op de markt worden gebracht. Deze verklaring is cruciaal omdat het de basis vormt voor het verkrijgen van de CE-markering, wat weer een paspoort is voor toegang tot de hele Europese markt. Zonder een geldige conformiteitsverklaring loop je het risico dat jouw producten van de markt worden gehaald of dat je boetes krijgt.

Lees ook:


man wearing head microscope

Is een CE-markering verplicht?

In dit artikel behandelen we de CE-markering; voor welke artikelen het verplicht is en wat je moet doen om CE op je product te mogen zetten.

Lees meer

Het verkrijgen van een conformiteitsverklaring voor de EU-markt

Het proces om een conformiteitsverklaring te verkrijgen begint met een grondige evaluatie van jouw product tegen de relevante EU-normen en -regelgevingen. Dit kan inhouden dat je producten moet laten testen door een geaccrediteerde instantie om hun veiligheid en conformiteit te garanderen. Zodra je hebt vastgesteld dat jouw producten aan alle eisen voldoen, kun je zelf de conformiteitsverklaring opstellen. Het is belangrijk dat deze verklaring gedetailleerd en nauwkeurig is, omdat het de naleving van jouw producten met EU-wetten aantoont.

Conformiteitsverklaring voorbeeld

Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleent. Check altijd de voor jouw product geldende wetgeving


CONFORMITEITSVERKLARING (EU) 2016/425

 1. Naam en adres van de fabrikant
  [Naam van de Fabrikant] 
  [Straat, Nummer] 
  [Postcode, Stad, Land]
 2. Productinformatie
  Naam van het Product: [Productnaam] 
  Model/Type: [Model/Type] 
  en/of Batch of Serienummer: [Batch/Serienummer]
 3. Verwijzing naar de relevante geharmoniseerde normen of andere normatieve documenten:
  • EN [xxx]:[jaar] - [Titel van de norm]
  • EN [xxx]:[jaar] - [Titel van de norm]
  Of
  • Specificatie van de technische normen en voorschriften waaraan wordt voldaan (indien van toepassing).
 4. Naam en adres van de instantie die de EU-typeonderzoekscertificaat heeft uitgegeven (indien van toepassing)
  [Naam van de Instantie] 
  [Straat, Nummer] 
  [Postcode, Stad, Land] 
  Certificaatnummer: [Nummer van het Certificaat]
 5. Aanvullende informatie:
  • De PBM zijn ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende Europese verordeningen: [Relevante EU-verordeningen].
  • De PBM voldoen aan alle relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.
 6. Verklaring
  Hierbij verklaart [Naam van de Fabrikant] dat de bovengenoemde persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming zijn met de Verordening (EU) 2016/425 en de relevante geharmoniseerde normen of normatieve documenten.
 7. Ondertekening
  Gedaan te [Plaats], op [Datum].
  [Handtekening van tekeningsbevoegde persoon] 
  [Naam en Functie van de Ondertekenaar] 
  [Naam van de Fabrikant]Taalvereisten van de conformiteitsverklaring

Een belangrijk aspect van de conformiteitsverklaring in de EU is dat deze beschikbaar moet zijn in de taal of talen van het land waar het product verkocht wordt. Dit betekent dat als je producten in meerdere EU-landen verkoopt, je mogelijk meerdere vertalingen van je conformiteitsverklaring nodig hebt. Het zorgen voor nauwkeurige en professionele vertalingen is essentieel voor zowel de wettelijke naleving als voor het vertrouwen van jouw klanten en zakenpartners in de EU.

Belang van naleving en correcte documentatie

De naleving van de EU-regelgeving via een correcte conformiteitsverklaring is niet alleen een wettelijke eis; het is ook een teken van jouw toewijding aan kwaliteit en veiligheid. Een nauwkeurige en volledige conformiteitsverklaring helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij jouw klanten en zorgt voor een soepele toegang tot de Europese markt. Vergeet niet dat non-conformiteit kan leiden tot juridische consequenties, waaronder boetes en het verbod op verkoop van jouw producten in de EU.

Conclusie

Een conformiteitsverklaring is essentieel voor iedereen die producten naar de EU wil importeren. Door ervoor te zorgen dat jouw producten voldoen aan EU-normen en dat jouw verklaringen correct en in de juiste taal opgesteld zijn, leg je de basis voor een succesvolle handel binnen de EU. Onthoud dat dit document niet alleen een formaliteit is, maar een cruciale stap in het garanderen van de kwaliteit en veiligheid van jouw producten.

Ben je op zoek naar een duidelijk en correct conformiteitsverklaring voorbeeld?

Westwood Sourcing biedt gespecialiseerde ondersteuning en expertise om jouw import uit Azië succesvol en efficiënt te maken. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een conformiteitsverklaring. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!


Deel deze post
Labels
Archiveren
Wat is detention en demurrage bij importeren uit China?
Navigeren door de complexiteiten van detention en demurrage in de logistiek