De impact van de EU Critical Raw Materials Act (CRMA) op het importeren uit Azië

Europese importeurs en de uitdaging van kritieke grondstoffen

De invoering van de EU Critical Raw Materials Act (CRMA) markeert een belangrijke verschuiving in het Europese beleid, gericht op het veiligstellen van de toegang tot essentiële grondstoffen. Deze grondstoffen zijn van vitaal belang voor de economische en technologische vooruitgang van landen in de Europese Unie. Voor Europese bedrijven die afhankelijk zijn van de import van deze materialen uit Azië, brengt deze wet significante veranderingen met zich mee. Dit artikel biedt een grondige analyse van deze nieuwe wetgeving en levert praktische stappen voor Europese importeurs om aan de nieuwe vereisten te voldoen.

Het belang van de EU Critical Raw Materials Act (CRMA)

Met de Critical Raw Materials Act onderstreept de EU het strategische belang van een betrouwbare en duurzame levering van kritieke grondstoffen. Deze materialen zijn van groot belang voor belangrijke sectoren zoals hernieuwbare energie, digitale technologieën en defensie. De wet is ontworpen om de afhankelijkheid van de EU van het importeren uit Azië, en dan met name het importeren uit China, te verminderen. Tegelijkertijd wil de EU haar binnenlandse productie en recycling verhogen. Het doel is om de Europese economie veerkrachtiger en zelfvoorzienender te maken, een ambitie die ongetwijfeld gevolgen heeft voor Europese importeurs.

De EU Critical Raw Materials Act heeft nu nog de status van "voorstel" en is nog niet omgezet in wetgeving.

De uitdagingen voor Europese importeurs

Europese bedrijven die (producten gemaakt van) kritieke grondstoffen importeren uit Azië staan voor de uitdaging om hun supply chains aan te passen aan de strengere eisen van de EU. De wetgeving benadrukt het belang van duurzame en ethische winning van materialen, wat betekent dat Europese importeurs moeten voldoen aan milieu- en sociale criteria. Dit vereist een gedetailleerde herbeoordeling van huidige supply chains en mogelijk substantiële aanpassingen in de manier waarop bedrijven opereren. De focus op duurzaamheid en ethiek in de supply chain is niet alleen een wettelijke vereiste maar wordt ook steeds meer een verwachting van consumenten.

Stappen voor compliance

 1. Audit van supply chain: Een belangrijke eerste stap is een uitgebreide audit van de huidige supply chain. Importeurs moeten alle aspecten van hun supply chain onderzoeken, van de bron van de grondstoffen tot aan de levering aan de eindgebruiker. Dit helpt om mogelijke risico's en afhankelijkheden te identificeren.
 2. Diversificatie: Het diversifiëren van leveranciers en het verkennen van alternatieve bronnen voor kritieke grondstoffen is cruciaal. Dit kan helpen om de risico's van onderbrekingen in de supply chain te verminderen en de afhankelijkheid van een enkele markt of regio te verminderen.
 3. Verantwoorde sourcing: Europese importeurs moeten principes van verantwoorde sourcing implementeren. Dit houdt in dat zij moeten waarborgen dat hun producten worden gewonnen en geproduceerd met respect voor milieu en mensenrechten. Transparantie en controleerbaarheid van de supply chain zijn hierbij essentieel.
 4. Transparantie en rapportage: Het verhogen van de transparantie binnen de supply chain en het regelmatig rapporteren over inspanningen en compliance aan Europese partners en regelgevers is van groot belang. Dit bouwt vertrouwen op en toont commitment aan de nieuwe EU-normen.
 5. Innovatie en recycling: Investeringen in technologieën voor de recycling van kritieke grondstoffen en de ontwikkeling van alternatieve materialen zijn belangrijk. Dit ondersteunt niet alleen compliance maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf.

Lees meer:


low angle photo of cherry blossoms tree

Wat zijn de beste alternatieven voor het importeren uit China in 2024?

Door stijgende loonkosten, geopolitieke spanningen en supply chain-verstoringen, kijken veel bedrijven naar alternatieven voor China.

Lees meer

Uitgebreide lijst van kritieke grondstoffen en hun toepassingen

Hieronder volgt een gedetailleerde lijst van kritieke grondstoffen die onder de EU Critical Raw Materials Act (CRMA) vallen, met uitleg over hun gebruik:

 • Antimoon: Gebruikt in vlamvertragers, loodzuuraccu's, en als katalysator in de chemische industrie.
 • Cobalt: Essentieel voor de productie van oplaadbare batterijen, superlegeringen en katalysatoren.
 • Lithium: Cruciaal voor lithium-ion batterijen die worden gebruikt in elektrische voertuigen en draagbare elektronica.
 • Zeldzame aardmetalen: Belangrijk voor permanente magneten in windturbines, elektrische voertuigen, en in diverse high-tech toepassingen.
 • Tantaal: Gebruikt in elektronische componenten zoals condensatoren en in legeringen voor hittebestendige apparatuur.
 • Wolfraam: Toegepast in hardmetalen en staallegeringen, evenals in verlichting en elektronica.
 • Graphiet: Onmisbaar voor de productie van batterijanodes in lithium-ion batterijen en als smeermiddel.
 • Beryllium: Gebruikt in lucht- en ruimtevaart voor lichte legeringen, en in de elektronica voor hittebestendige onderdelen.
 • Gallium: Essentieel voor halfgeleiders, LED-verlichting, en zonnecellen.
 • Indium: Belangrijk voor touchscreens, LCD-schermen, en dunne-film zonnepanelen.
 • Platina Groep Metalen (PGM's): Gebruikt in katalysatoren voor de auto-industrie, in brandstofcellen, en voor sieraden.

Deze materialen zijn van groot belang voor de hedendaagse en toekomstige technologieën en industrieën. Europese bedrijven die deze grondstoffen importeren uit Azië, moeten daarom nauwlettend de eisen van de EU Critical Raw Materials Act volgen en hun supply chain-strategieën dienovereenkomstig aanpassen.

Conclusie

De EU Critical Raw Materials Act (CRMA) biedt zowel uitdagingen als kansen voor Europese importeurs. Door proactief te voldoen aan de nieuwe regelgeving kunnen bedrijven niet alleen hun toegang tot de Europese markt behouden maar ook bijdragen aan een meer duurzame en veerkrachtige mondiale economie. Het aanpassen aan deze wetgeving vereist zorgvuldige planning, investeringen in duurzame praktijken, en een langetermijnvisie op supply chain management. De voordelen van compliance zijn echter aanzienlijk, variërend van een sterke marktpositie tot bijdragen aan de globale duurzaamheidsdoelen.

Heb je hulp nodig bij een risico-analyse van je supply chain uit Azië?

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.


Deel deze post
Archiveren
Biologisch afbreekbaar vs. composteerbaar vs. biobased: de betekenis en het verschil
Naar een groenere toekomst: Het belang van duurzame importpraktijken