REACH compliance voor non-food importeurs

Alles wat je moet weten over REACH wetgeving

REACH, een afkorting voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen, is een belangrijke EU-regelgeving die de veiligheid van chemische stoffen in producten reguleert. Deze wetgeving, geïmplementeerd in 2007, is van toepassing op alle EU-lidstaten en is van belang voor bedrijven die chemische stoffen importeren of verhandelen. REACH richt zich op het beschermen van de volksgezondheid en het milieu, terwijl het ook de innovatie binnen de chemische industrie stimuleert. Voor importeurs van non-food producten is het begrijpen en naleven van REACH niet alleen een wettelijke noodzaak, maar ook een kans om hun verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid te tonen.

De REACH verplichtingen

Elke onderneming die chemische stoffen importeert in de EU in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar, moet deze stoffen registreren volgens de REACH-verordening. Deze verplichting geldt voor pure chemische stoffen, mengsels, en in sommige gevallen voor producten die deze stoffen bevatten. Het niet voldoen aan de REACH-registratie kan leiden tot aanzienlijke sancties en juridische problemen. Dit maakt het essentieel voor bedrijven om hun REACH-verantwoordelijkheden te begrijpen, zodat ze de nodige stappen kunnen ondernemen om aan de wetgeving te voldoen.

Lees meer:


Belangrijke overwegingen bij het importeren van kindernachtlampen uit China

In deze blog bespreken we de belangrijkste factoren die importeurs moeten overwegen bij het importeren van kindernachtlampen uit China.

Lees meer

Testen en compliance

Om te voldoen aan de REACH-verordening, moeten bedrijven hun producten laten testen. Deze tests, uitgevoerd door erkende laboratoria, helpen te bepalen of producten voldoen aan de REACH-standaarden. De duur van deze tests varieert, maar duurt doorgaans tussen 7 en 21 dagen. Ondanks het belang van deze tests, zijn er nog steeds veel EU-importeurs die niet volledig op de hoogte zijn van deze vereisten. De naleving van REACH wordt gecontroleerd door nationale markttoezichtautoriteiten, die regelmatig inspecties uitvoeren en testrapporten opvragen, wat het belang van compliance benadrukt.

De uitzonderingen en beperkingen

Binnen de REACH-regelgeving bestaan er bepaalde uitzonderingen. Stoffen die worden gebruikt in medicijnen of als voedseladditieven zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van REACH-registratie. Daarnaast zijn stoffen die onder douanetoezicht in de EU staan en niet worden verwerkt of behandeld, ook uitgezonderd van REACH. Kennis van deze uitzonderingen is cruciaal voor bedrijven om onnodige registratie en kosten te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat hun producten volledig voldoen aan de regelgeving.

Advies voor importeurs

Het is belangrijk voor importeurs, vooral buiten de EU, om zich goed in te lezen in de REACH-regelgeving en, indien nodig, professionele hulp in te schakelen. Dit kan betekenen dat ze een 'Only Representative' (alleenvertegenwoordiger) moeten aanstellen om aan de registratievereisten te voldoen. Een dergelijke vertegenwoordiger kan helpen bij het navigeren door de complexiteit van REACH, waardoor het makkelijker wordt om te voldoen aan de regelgeving en het risico op non-compliance te verminderen.

Lees meer:


yellow and green hanging decor

RoHS compliance: Verlichting importeren uit China

In dit artikel verkennen we het belang van RoHS in relatie tot het importeren van verlichting uit China.

Lees meer

De rol van REACH in duurzaam ondernemen

REACH speelt een sleutelrol in het ondersteunen van duurzaam ondernemen binnen de chemische industrie. Door strenge regels te stellen voor chemische stoffen, bevordert REACH de ontwikkeling en het gebruik van veiligere alternatieven. Dit draagt niet alleen bij aan een veiliger productieproces, maar biedt ook kansen voor bedrijven om te innoveren en zich te onderscheiden in de markt. Bedrijven die voldoen aan de REACH-normen tonen hiermee hun toewijding aan milieuverantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een sterkere marktpositie en verbeterd consumentenvertrouwen.

Conclusie

REACH is meer dan alleen een regelgevend kader; het is een katalysator voor verantwoordelijke bedrijfsvoering en innovatie. Door aan deze regels te voldoen, kunnen bedrijven juridische sancties vermijden en tegelijkertijd een positieve impact hebben op zowel het milieu als de volksgezondheid. Voor bedrijven die zich richten op de Europese markt, is compliance met REACH een essentiële stap in het handhaven van duurzaamheid en veiligheid in hun supply chain.

Zijn jouw producten REACH compliant?

Neem contact op voor deskundig advies over REACH en zorg dat je bedrijf voldoet aan de EU-regelgeving.


Deel deze post
Archiveren
Meubels importeren uit Indonesië: Houtsoorten, certificeringen en productieclusters
Een gedetailleerde gids voor succesvolle meubelimport uit Indonesië