Verantwoordelijkheden bij import

Navigeren door het mijnenveld van aansprakelijkheid

De Europese Unie (EU) staat bekend om haar uitgebreide regelgevingskader, bedoeld om zowel consumenten als bedrijven te beschermen. Een belangrijk onderdeel van dit kader is de zogenaamde Blue Guide. Maar wat is deze gids precies, en waarom is hij zo essentieel voor fabrikanten, importeurs en distributeurs binnen de EU? In deze blog duiken we dieper in de Blue Guide.


1. Wat is de Blue Guide?

Gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU C272 op 26 juli 2016, is de Blue Guide een uitvoerige handleiding die bedoeld is om de implementatie van EU-productregels in de lidstaten te begeleiden. Het biedt waardevolle informatie over hoe producten op de interne markt gebracht kunnen worden en is een referentiepunt voor iedereen die betrokken is bij de productie, distributie en controle van producten.


2. De inhoud van de gids

De gids behandelt een breed scala aan onderwerpen, zoals:


  • De definities van basisbegrippen, zoals wat exact wordt verstaan onder een 'product' of een 'fabrikant'.
  • Verantwoordelijkheden van economische actoren, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs.
  • Procedures voor conformiteitsbeoordeling en certificering.
  • Het gebruik van geharmoniseerde normen.


blue flag on top of building during daytime

3. Belang voor bedrijven

De Blue Guide is van onschatbare waarde voor bedrijven die actief zijn op de Europese markt. Het helpt bedrijven te begrijpen welke regels van toepassing zijn op hun producten en hoe ze kunnen voldoen aan deze regels. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun producten zonder belemmeringen binnen de hele EU kunnen verkopen. De gids is zeker van belang voor bedrijven die importeren uit bijvoorbeeld China of India.


4. Verantwoordelijkheden

De Blue Guide van de EU werpt licht op de kernverantwoordelijkheden van de diverse economische actoren in de productlevenscyclus. Hieronder worden de specifieke taken en verantwoordelijkheden van deze actoren uitgelicht:


  • Fabrikanten: Als oorspronkelijke makers dragen fabrikanten de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hun producten volledig voldoen aan de EU-regelgeving voordat ze op de markt komen. Ze moeten risicobeoordelingen uitvoeren, conformiteitsprocedures waarborgen en zorgen voor de juiste documentatie en CE-markeringen, waar dat van toepassing is. Wanneer de fabrikant zich niet in de EU bevindt, wordt deze niet per definitie als fabrikant gezien wanneer zij de goederen niet zelf op de EU markt brengen.


  • Merkhouders: Merkhouders, vooral als ze niet de oorspronkelijke fabrikant zijn, hebben ook een verplichting. Wanneer zij hun merk op een product plaatsen, geven zij in essentie aan dat zij het product als het hunne beschouwen. Dit betekent dat als een merkhouder besluit zijn merk op een product van een derde partij te plaatsen, hij dezelfde verantwoordelijkheden op zich neemt als de oorspronkelijke fabrikant.


  • Importeurs: Importeurs vormen de brug tussen niet-EU-fabrikanten en de Europese markt. Het is hun taak te controleren of buitenlandse fabrikanten de nodige stappen hebben ondernomen om aan de EU-normen te voldoen. Als producten niet voldoen, is het de plicht van de importeur om deze producten niet in de EU-markt te introduceren.


  • Distributeurs: Als schakels in de leveringsketen moeten distributeurs kennis hebben van de eisen voor de producten die ze distribueren. Als ze reden hebben om te geloven dat een product niet voldoet, mogen ze dit product niet in de markt zetten en zijn ze verplicht de bevoegde instanties hiervan op de hoogte te stellen.


Deze afgebakende verantwoordelijkheden verzekeren dat alle partijen betrokken bij het op de markt brengen van een product in de EU hun deel doen om de veiligheid en conformiteit te waarborgen. Het onderstreept ook het belang van samenwerking tussen deze actoren om te zorgen voor de veiligheid en kwaliteit van producten binnen de EU.

close-up of gloves


5. Wijzigingen en actualisaties

Hoewel de versie van 2016 de meest recente is, is het belangrijk op te merken dat de Blue Guide regelmatig wordt herzien om up-to-date te blijven met veranderingen in de wetgeving. Bedrijven wordt daarom geadviseerd om de officiële EU-kanalen te raadplegen voor de laatste versie van de gids.


Conclusie:

De Blue Guide is een essentieel instrument voor iedereen die te maken heeft met het in de handel brengen van producten binnen de EU. Het biedt duidelijke richtlijnen en inzichten in de EU-productregelgeving en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor bedrijven die op de Europese markt actief zijn. Het is een garantie dat producten veilig, conform en succesvol binnen de interne markt worden gebracht.


Deel deze post
Archiveren
REACH compliance voor non-food importeurs
Alles wat je moet weten over REACH wetgeving